تبلیغات
بندگی خدا - دعای دوم صحیفه سجادیه
یک عمر با تمام وجود گناه کردیم..نه عذابمان کرد و نه گناهانمان را فاش! اگر بندگی اش را بکنیم، با ما چه می کند.!؟

دعای دوم صحیفه سجادیه

چهارشنبه 13 بهمن 1389 04:20 ب.ظ

نویسنده : ادواردو آنی یلی

(2) وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السّلَامُ بَعْدَ هَذَا التّحْمِیدِ فِی الصّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:
(نیایش پس از ستایش خدا در طلب رحمت بر رسول خدا صلى الله علیه و آله )

ترجمه :
سپاس خدائى را كه نعمت وجود محمد صلى الله علیه و آله را بما ارزانى داشت، نه بر امم گذشته و قرون در نوشته؛ به آن قدرت خود كه از هیچ چیز به هر بزرگى كه باشد فرو نمى‏ماند، و چیزى به هر خردى كه باشد از آن فوت نمى‏گردد. پس ما را خاتم همه آفریدگان از امم قرار داد، و بر منكران گواه گرفت، و در پرتو لطف خود، بر اممى كه از جهت شماره و ثروت و قدرت اندك بودند، فزونى بخشید. خدایا، پس رحمت فرست بر محمد: امین تو بر وحیت، و برگزیده‏ات از آفریدگانت، و پسندیده‏ات از بندگانت، امام رحمت و قافله سالار خیر و بركت، همچنانكه او براى اجراى فرمان تو جان خویش را به مشقت انداخت، و در راه تو بدن خود را آماج تیرهاى آزار ساخت، و در دعوت بسوى تو با خویشان خود در افتاد و براى خشنودى تو با قبیله خود كارزار نمود و در راه احیاى دین تو رشته خویشاوندى خود را بگسیخت و نزدیكترین بستگانش رابه علت اصرار بر انكار تو از خویش دور كرد و دورترین مردم را به جهت پذیرفتن دین تو به خود نزدیك ساخت، و براى تو با دورترین مردم دوستى گزید و با نزدیكترین آنها دشمنى ورزید،و جان خود را در رساندن پیام تو فرو خست و به سبب دعوت به شریعت تو به رنج افكند و به نصیحت پذیرندگان دعوتت مشغول داشت و به سرزمین غربت و محل دورى از جایگاه اهل و عشیرت و منشأ و مولد و آرامگاه جانش هجرت كرد، به قصد آنكه دین ترا عزیز سازد و بر كافران بتو غلبه كند تا تصمیمش در باره دشمنان تو راست و استوار آمد، و تدبیرش در باره دوستانت به كمال پیوست، پس در حالى كه از تو یارى مى‏جست و در ناتوانى از تو نیرو مى‏گرفت؛ به جنگ دشمنان برخاست تا به كنج خانه‏هاشان لشگر كشید، و در میان آرامگاهشان بر ایشان هجوم برد، تا فرمان تو آشكار و كلمه‏ات بلند گردید؛ اگر چه مشركین كراهت مى‏داشتند.
خدایا پس به سبب زحمتى كه براى تو كشیده؛ او را به بالاترین درجات بهشت برآورد، تا كسى در منزلت با او برابر نباشد و در مرتبت با او همسر نگردد و هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسل نزد تو با او به موازات بر نیاید. و قبول شفاعتش را در میان اهل بیت طاهرین و مؤمنان از امتش بیش از آنچه وعده داده‏اى به او اعلام فرماى، اى كسى كه وعده‏ات نافذ است. اى كسى كه بدیها را به چندین برابرش از خوبیها تبدیل مى‏كنى! زیرا كه تو صاحب فضل عظیمى!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 بهمن 1389 04:49 ب.ظ